Nastava u okviru predmeta Menadžment i Odlučivanje i poslovna inteligencija će se održati (13.11.2018.) u sklopu Dunavskog biznis foruma, što znači da klasičnih časova na fakultetu neće biti.

Studenti koji su se prijavili da idu u Novi Sad će dobiti bodove za prisustvo.