Treća međunarodna naučna konferencija FINIZ održava se u petak, 02. decembra, na Univerzitetu Singidunum. Konferencija u 2016. godini nastavlja da podstiče stručnjake iz privrede i naučne radnike na istraživanja stvarnih događaja i donošenje predloga za stvaranje novih finansijskih rešenja u funkciji umrežavanja sa sveopštim svetskim finansijskim trendovima i izazovima upravljanja rizicima. Ovogodišnja tema konferencije  je: „Rizici u savremenim uslovima poslovanja”.

Međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ 2016 Univerziteta Singidunum možete uživo pratiti na linku finiz.singidunum.ac.rs/live-video.html.

Studenti Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija prisustvuju ovoj konferenciji.