Nastavnici našeg fakulteta, doc. dr sci. med. Zoran Jokić i asistent Nikola Savić MA, prezentovali su svoje istraživanje na međunarodnoj naučnoj konferenciji INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT OF HEALTH UNITS koja je realizovana online, a u organizaciji Internacionalnog Helenskog Univerziteta iz Soluna, Grčka.

Nastavnici su prezentovali svoj rad na temu PATIENT SATISFACTION WITH THE USE OF TELEMEDICINE DURING COVID-19 PANDEMIC u kome je prikazano zadovoljstvo pacijenata uslugama telemedicine u toku globalne pandemije COVID-19. Telemedicina je u našoj državi još uvek u razvoju, svi korisnici zdravstvenih usluga koji su imali priliku da kontaktiraju sa zdravstvenim radnicima putem telemedicine, pokazali su visok stepen zadovoljstva. Telemedicina je najčešće primenjivana u oblasti stomatologije i psihijatrije.

Nikola Savić učestvovao je i sa radom na temu INDUSTRY 4.0: IMPLICATIONS FOR HEALTHCARE koji je realizovan u saradnji sa kolegama sa Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Ljubljani, Slovenija i Institutom za javno zdravlje u Kragujevcu.

image002

Snimak ekrana 2022-03-30 112630 (1)