Popravni I i II kolokvijuma iz predmeta Marketing usluga održaće se u petak, 07.06. u 12h, u velikom amfiteatru Fakulteta.