Drugi kolokvijum iz Marketinga usluga održaće se u petak, 24. maja 2019. godine od 12 časova u velikom amfiteatru Fakulteta.