U periodu od 16. jula 2018. godine do ponedeljka, 27. avgusta 2018. godine na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum biće aktuelno sledeće radno vreme:

Studentska služba – radnim danima od 8-16 časova, subotom ne radi.

Upis na I godinu u navedenom periodu obavlja se svakog dana u toku redovnog radnog vremena.

Konsultacije sa profesorima i druge nastavne aktivnosti neće se održavati u navedenom periodu.