U okviru saradnje sa partnerskim Univerzitetom u Mariboru, Slovenija, pozivamo sve zainteresovane studente studija Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija da se prijave na Letnju školu Dizajn rešenja koja će se održati na ovom univerzitetu u Sloveniji od 25. juna do 8. jula 2017. godine.

Fokus ove letnje škole je na kreiranju rešenja na osnovu metodičkih koncepcija poput „učenje radom“, „projektno učenje“, „učenje bazirano na rešavanju problema“, „kreativno razmišljanje“ i sličnih ili relevantnih pristupa.

Letnja škola je otvorena za sve studente master studija i donosi 3 ESPB.

Sve informacije o školi, rokovima za prijavu i načinu prijave, trajanju, programu, predavačima, ceni, mogućnostima za dobijanje stipendije i sl. su dostupne na ovom LINKu.

customLogo