Nastavnik Katarina Plećić MA zbog službenog odsustva neće držati konsultacije 18. i 25. maja 2017. godine.

Termini će biti nadoknađeni od 29.05.2017. godine, u dogovoru sa studentima.