Deveta po redu naučna konferencija Fakulteta „MREŽA 2018“ održaće se 28. septembra 2018. godine na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum. Ovogodišnja tema je:

Sprečavanje i suzbijanje nasilja

Za konferenciju Mreža 2018, radovi se pripremaju u skladu sa uputstvom za autore. Krajnji rok za dostavljanje radova je produžen do 20.08.2018. godine.

E-mail adresa za kontakt: konferencija.mreza@singidunum.ac.rs

 

Pozivno pismo MREŽA 2018

Pozivno pismo MREŽA 2018 (EN)

 

Oblasti istraživanja:

  1. Pravo,
  2. Medicina,
  3. Forenzika,
  4. Psihologija
  5. Ekonomija,
  6. Informatika.

Važni datumi:

  • 15.07.2018. Rok za dostavljanje rada
  • 03.09.2018. Obaveštenje o statusu rada
  • 15.09.2018. Preliminarni program konferencije
  • 28.09.2018. Realizacija naučnog skupa

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u celini u Zborniku radova.

Preuzmite uputstvo za autore.