Novi, jesenji ciklus škole za izradu projekata biće održan   12., 13. i 14. decembra u Šapcu, u Centar za stručno usavršavanje, Ul. Nikole Tesle, 1A (Letnjikovac).

Predavači/treneri su iskusni profesori: doc. dr Ivana Damnjanović, prof. dr Kosana Vićentijević i prof. dr Zoran Petrović.

Prijavljivanje se vrši se elektronskim putem, dostavljanjem popunjene sledeće Prijave, na adresu ljmarkovic@singidunum.ac.rs
Prijavljivanje učesnika je u toku i trajaće do 9. decembra.

Ovu trodnevnu obuku realizuje Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum, uz podršku Grada Šapca. Namenjena je razvoju poslovnih veština zaposlenih u ustanovama obrazovanja, javnim preduzećima, ustanovama i agencijama, gradskoj upravi i lokalnoj samoupravi i mladima.

Culj obuke je da kroz tematske celine koje će biti savladavane, uz podršku iskusnih profesora/trenera učesnici budu podstaknuti da razvijaju projektne ideje, pretražuju dostupne programe i praktično se upoznaju  sa elementima projektne dokumentacije, njeno pravilno čitanje i popunjavanje.

Realizacija obuke osmišljena je kroz prezentacije i interaktivan rad sa učesnicima koji će sačiniti predloge sopstvenih projekata. Na kraju obuke učesnici će prezentovati svoje rezultate uz razvijanje takmičarskog duha jer će svi biti ocenjivani i najbolji nagrađivani.

Za dodatna obaveštenja možete se obratiti Ljubici Marković, Institut za održivi razvoj, kontakt tel. 064 821 66 13

Program jesenje škole

Poziv