Predavanja kod profesorke Ninoslave Dragutinović iz predmeta Propedevtika i zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi i Sudska medicina održaće se u petak, 18.03.2022. preko platforme Microsoft Teams.