Studenti treće i četvrte godine studijskog programa Poslovna informatika, Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta Singidunum, tokom letnjeg semestra, pod mentostvom profesora dr Biljane Tešić, sproveli su istraživanje na temu “Zastupljenost i korišćenje informacionih i Internet tehnologija u malim, srednjim i velikim preduzećima Kolubarskog okruga “, čije rezultate su prezentovali u okviru predmeta Izborna praktična istraživanja.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 73 preduzeća. U cilju dobijanja kvalitetnih i reprezentativnih podataka, primenjene su različite metode naučnog istraživanja: online anketa, anketa u štampanom obliku, intervju, korišćenje dostupnih izvora informacija (postojećih baza podataka), metod analize reprezentativnog uzorka, metod statističke obrade podataka, grafički prikaz dobijenih rezultata i dr.

1

Osnovni cilj istraživanja je da, sagledavanjem trenutnog stanja o zastupljenosti i korišćenju IT, ukaže na značaj primene savremenih informacionih i Internet tehnologija za razvoj i konkurentnost poslovanja svakog preduzeća u skladu sa sve rasućim zahtevima i potrebama okruženja i oštre konkurencije na tržištu.

Rezultati istraživanja pokazuju da preduzeća Kolubarskog okruga, kao stratešku opciju, prepoznaju vrednost i prednosti korišćenja novih tehnologija ali i da postoje otežavajuće okolnosti: visoki troškovi implementacije savremenih tehnologija, nespremnost zaposlenih da prihvate i usvoje nove tehnologije, nedostatak naprednih informatičkih veština ili IT stručnjaka u preduzeću, zabrinutost za bezbednost i privatnost važnih poslovnih podataka.

Ključni faktori koji mogu uticati na brži razvoj e-poslovanja i informacionih i Internet tehnologija u analiziranim preduzećima su preduzimanje mera stumilisanja investicija u pomenute oblasti i unapređenje opšteg nivoa znanja i veština zaposlenih u informatičkim oblastima.

Doprinos ovog istraživanja je višestruk, kako za studente fakulteta, Poslovni fakultet u Valjevu, poslovne sisteme i širu društvenu zajednicu.

Studenti kao nosioci istraživanja, imali su mogućnost da primene u praksi dosadašnja stečena teorijska i praktična znanja i veštine iz različitih informatičkih predmeta koja se izučavaju na Poslovnom fakultetu u Valjevu. U direktnom kontaktu sa vlasnicima, menadžerima i zaposlenima u različitim preduzećima, kao i na osnovu dobijenih rezultata istraživanja, studenti su mogli da uoče kakvo je trenutno stanje i potražnja za kadrovima i profesionalnim veštinama iz oblasti informacionih tehnologija. Takođe, studenti su ostvarili poslovne kontakte, a širenje mreže poslovnih kontakata je od presudne važnosti za razvoj njihove buduće profesionalne karijere.

2

Na osnovu saznanja o aktuelnim trendovima u poslovanju analiziranih preduzeća, potvđeno je da se na Poslovnom fakultetu stiču primenljiva znanja i veštine i školuju stručni kadrovi iz oblasti IT-a koji su u skladu sa aktuelnim zahtevima i potrebama tržišta za stručnjacima ovog profila.

Preduzeća u Kolubarskom okrugu, na osnovu direktnog kontakta sa studentima Poslovnog fakulteta, upoznavanjem njihovih kvalifikacija, kompetencija i stručnosti iz oblasti IT, mogla bi da u budućnosti ostvare kvalitetnu poslovnu saradnju. Na osnovu rezultata istraživanja, preduzeća mogu realno sagledati koje je njihovo mesto po stepenu primene informacionih i Internet tehnologija u poslovanju u odnosu na konkurenciju.

Planirana je publikacija istraživanja, koja može poslužiti kao dobra osnova kako sa aspekta planiranja daljeg razvoja preduzeća u oblasti primene savremenih informacionih tehnologija i unapređenja poslovanja, tako i sa aspekta razvoja privrede i ekonomije Kolubarskog okruga u celini.