Drugi kolokvijum iz Internet aplikacija održaće se u utorak, 29. decembra u 15h.