Departman za međunarodnu saradnju Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija nastavlja svoja nastojanja da internacionalizuje iskustvo studija i rada. Stoga je potpisao Erasmus+ sporazum o saradnji sa Univerzitetom Ondokuz Mayis (OMÜ) iz Samsuna, Turska.

Univerzitet je osnovan 1975. godine sa ciljem unapređenja ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja u regionu Crnog mora. Univerzitet organizuje studije na sva tri novoa studija – osnovne, master, doktorski za oko 58 hiljada studenata, dok je na njemu do sada diplomiralo oko 150 hiljada studenata. Smešten je u okviru prostranog kampusa koji se odlikuje čistom prirodom i jedinstvenim pejzažom koji stvara pogled na otvoreno more. Pored ovog centralnog univerzitet ima još 10 različitih kampusa.

Kao i naš fakultet u Valjevu, ovaj univerzitet podstiče profesore i studente da se bave naukom i učenjem sa predanošću, da stalno ispituju, istražuju, budu odgovorni, preduzetni i kreativni kroz interdisciplinarni pristup obrazovanju i istraživanju. Uz to, i on neguje studentske organizacije koje imaju bogat društveni život u oblastima kulture, umetnosti, sporta, mišljenja i karijere.

Ovaj ugovor predstavlja osnovu za ostvarivanje akademske mobilnosti (razmenu studenata i profesora pod pokroviteljstvom Evropske komisije) u periodu do 2020. godine i to iz oblasti ekonomije i poslovne administracije. Više možete saznati na našem sajtu putem ovog LINKa.

OMÜ_İngilizce_Logo