Prvi kolokvijum iz predmeta Ustavno pravo će se održati 22.04.2015. godine sa početkom u 16,45 sati.