Prvi kolokvijum iz predmeta Građansko i stvarno pravo će se održati 20.04.2015. godine sa početkom u 11 sati.