Obaveštavaju se studenti da će se poseta RGZ Službi za katastar nepokretnosti realizovati dana 27.05.2016. sa početkom u 13 sati. Potrebno je da studenti budu u holu Poslovnog fakulteta Valjevo navedenog datuma u 12,45 sati (posle predavanja koje počinje od 11 sati).