II kolokvijum iz predmeta Građansko i stvarno pravo će se održati 08.06.2015. godine sa početkom u 11 sati.