Erudition Scholarship CFA Serbia prima aplikacije za stipendije Chartered Financial Analyst (CFA) programa do 31. jula 2015.godine.

Testiranje će se obaviti u Beogradu, 16.juna 2016.godine.

Detalje konkursa pogledajte na linku.