Drugi kolokvijum iz Rimskog prava održaće se 7. juna 2016. godine u 8.15 sati, a popravni kolokvijum iz tog predmeta održaće se 16. juna u 15.00, učionica 41.