Istraživanja u toku i planirana istraživanja

mar
07

„Potencijal razvoja vinskog turizma u Valjevu“

Naslov istraživanja i vrsta (projekat) „Potencijal razvoja vinskog turizma u Valjevu“ Autor Dr Ivana Damnjanović Sprovodioci istraživanja Studenti treće i četvrte godine studijskog programa Turizam i hotelijerstvo PFV, 2014/15. Andrejević Dušan, Božić Milica, Đorđić Veroljub, Ilić Ivan, Jovanović Branislav, Nedeljković Željka, Nikolić Sanja, Pajić Snežana, Pavlović Kristina, Petrović Nemanja, Platiša Nina, Radosavljavić Monika, Radovanovic Katarina, […]

Detaljnije
mar
07

„Kadrovski potencijal knjigovodstvenih agencija u Valjevu“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Kadrovski potencijal knjigovodstvenih agencija u Valjevu“ Autor Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija Mentor Dr Kosana Vićentijević Dr Zoran Petrović Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je dolaženje do empirijske građe, neophodne za otkrivanje povezanosti između delova stvrarnosti i između pojava, procesa i odnosa.

Detaljnije
mar
07

„Merenje efikasnosti poslovanja grupe preduzeća u Valjevu“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Merenje efikasnosti poslovanja grupe preduzeća u Valjevu“ Autor Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija Mentor Dr Kosana Vićentijević Dr Zoran Petrović Cilj istraživanja Cilj ovog teorijskog istraživanja je otkrivanje istine na jednom području istraživanja.

Detaljnije
mar
07

„Upravljačko računovodstvo u funkciji postizanja konkurentnosti preduzeća“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Upravljačko računovodstvo u funkciji postizanja konkurentnosti preduzeća“ Autor Studenti studijskog programa Računovodstvo i revizija Mentor Dr Kosana Vićentijević Dr Zoran Petrović Cilj istraživanja   Naučni cilj istraživanja je primena jedne ili više teorijskih nauka radi postizanja praktične koristi.

Detaljnije
mar
07

„Edukacija u turizmu“

Naslov istraživanja i vrsta „Edukacija u turizmu“ Autorke Lora Petronić Petrović, MA i dr Ivana Damnjanović Cilj istraživanja Unapređenje procesa obrazovanja u oblasti turizma kako bi se zadovoljili savremeni svetski standardi i potrebe određenih niša na tržištu rada Republike Srbije

Detaljnije
mar
07

„Brankovina kao potencijalna turistička mikro destinacija“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Brankovina kao potencijalna turistička mikro destinacija“ Autor Studenti četvrte godine Turizma i hotelijerstva, u okviru predmeta Menadžmet prirodnih i kultrurnih resursa u turizmu. Mentor Dr Vladimir Krivošejev Cilj istraživanja Izada predloga (nacrta) strategije razvoja Brankovine kao mikrodestinacije: – Analiza stanja u Brankovini kao potencijalnoj turističkoj mikrodestinaciji, – Izrada završnog […]

Detaljnije
mar
07

„Preduzeća čiji su osnivači privredni subjekti iz Nemačke, Austrije ili Švajcarske sa sedištem na području opštine Valjevo i korišćenje nemačkog jezika u njihovom poslovanju“

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Preduzeća čiji su osnivači privredni subjekti iz Nemačke, Austrije ili Švajcarske sa sedištem na području opštine Valjevo i korišćenje nemačkog jezika u njihovom poslovanju“ Autor Studenti Mentor Sonja Urošević Cilj istraživanja Da li je i u kojoj meri potrebno da zaposleni u tim preduzećima vladaju nemačkim jezikom?

Detaljnije
mar
07

„Vizitorski centri u turizmu – uloga i značaj, sa predlogom za formiranje vizitorskog centra na arheološkom lokalitetu Anine“ – master rad u pripremi

Naslov istraživanja i vrsta (seminarski/diplomski/master rad/projekat/ostalo) „Vizitorski centri u turizmu – uloga i značaj, sa predlogom za formiranje vizitorskog centra na arheološkom lokalitetu Anine“ – master rad u pripremi Autor Nenad Ikonić Mentor Dr Vladimir Krivošejev Cilj istraživanja Osnovni cilj istraživanja je da se na osnovu analiza teorijskih pristupa i studija slučaja uz sveta i […]

Detaljnije