Institut za održivi razvoj Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta “Singidunum”, poziva vas da učestvujete u radu okruglog stola pod nazivom “Preduzetništvo mladih i studenata – Poslovni inkubator na Poslovnom fakultetu Valjevo.

Panelisti – predavači su Marina Vukobratović Karan, rukovodilac grupe za transfer tehnologija i inovacionih sistema Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem, Dr Danica Mićanović, Privredna komora Srbije i Gordana Danilović Grković, direktor Biznis inkubatora Trehničkih fakulteta Beograd.

Pozivamo vas da učestvujete u radu skupa i da predlozima dopunite i podržite ovaj projekat.

U radu okruglog stola učestvuju i studenti Poslovnog fakulteta Valjevo kojima je ovo predavanje u programu redovne studentske prakse.

Pozeljno je da učešće prijavite na mail: ljmarkovic@singidunum.ac.rs

 

Poziv za učešće u okruglom stolu  word

 

 

Agenda okruglog stola  word