Predavanja iz Bankarstva će u četvrtak, 24.12.2015. početi u 14h umesto u 9h.