Studenti koji su završili akademske studije u trajanju od četiri godine i stekli zvanje diplomiranog ekonomiste, stekli su VII-1 stepen stručne spreme, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ( Sl. glasnik RS broj 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, i 99/14, članovi 25., 29. i 95.). U prilogu je Tabela: Stepeni stručne spreme u Republici Srbiji, preuzeta  od Nacionalne  službe za zapošljavanje, 08/2014.

doc1_001 doc2_001