ustanova

Zakoni

akreditacije  Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije

 

ustanova

Statut

akreditacije Statut Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum [2021]
akreditacije Statut Studentskog parlamenta [2019]

 

Sistem kvaliteta

akreditacije Strategija obezbeđenja kvaliteta Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija 2017-2021 [2021]
akreditacije Pravilnik o načinu i postupku obezbeđenja i samovrednovanja kvaliteta [2021]
akreditacije Izveštaj o samovrednovanju 2015-2018 [PDF]
akreditacije Samoevaluacija 2013-2016 [RAR]

 

Pravilnici

akreditacije Pravilnik o pravilima i organizaciji studija [2023]
akreditacije Pravilnik o upisu [2023]
akreditacije Pravilnik o udžbeničkoj literaturi i izdavačkoj delatnosti Univerziteta Singidunum [2018]
akreditacije Pravilnik o radu biblioteke [2012]
akreditacije Pravilnik o naučnoistraživačkom centru [2014]
akreditacije Pravilnik o uslovima i postupku izbora nastavnika, saradnika i istraživača [2023]
akreditacije Pravilnik o uslovima i postupku dodeljivanja zvanja profesor emeritus [2016]
akreditacije Pravilnik o izvođenju pristupnog predavanja [2022]
akreditacije Pravilnik o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova [2022]
akreditacije Pravilnik o načinu i postupku pripreme i odbrane diplomskih radova [2018]
akreditacije Pravilnik o načinu i postupku prijave i odbrane završnih radova na master studijama [2019]
akreditacije Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata [2023]
akreditacije Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata [2009]
akreditacije Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine [2014]
akreditacije Pravilnik o kriterijumima i načinima pružanja podrške studentima iz osetljivih društvenih grupa [2019]
akreditacije Pravilnik o izborima članova Studentskog parlamenta [2023]
akreditacije Pravilnik o obrazovanju tokom čitavog života [2014]
akreditacije Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja i arhiviranja [2021]
akreditacije Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata  [2021]
akreditacije Pravilnik o sprečavanju zlostavljanja na radu [2021]
akreditacije Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja [2022]
akreditacije Pravilnik o radnom vremenu i radnim postupcima zaposlenih [2020]
akreditacije Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti zdravlja na radu [2023]
akreditacije Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti [2019]
akreditacije Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja [2015]

 

Poslovnici

akreditacije Poslovnik o radu Saveta fakulteta [2021]
akreditacije Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća [2019]

 

Akti

akreditacije Odluka o troškovima studija [2023]
akreditacije Etički kodeks Univerziteta Singidunum [2020]
akreditacije Plan rodne ravnopravnosti [2021]
akreditacije Pravila zaštite od požara [2010]

 

uprocesu2

Referati na uvid javnosti