Početak nastave u školskoj 2017/2018. godini je 17. novembra 2017. godine po sledećoj satnici:

  • 17 – 17.30h – Svečani početak nastave
  • 17.30 – 19.45h – Predavanje iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja
PE
IST