Šta je PPM – Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina?
Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina se na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija organizuje od letnjeg semestra 2014/2015. školske godine. Program podrazumeva obuku iz navedenih oblasti za one predavače koji u toku studija nisu slušali i polagali te predmete, a žele da rade u prosveti. Kroz dosadašnje cikluse obuke do sada je prošlo više od 100 polaznika iz cele Srbije.

 

Kome je PPM namenjen?
Program je namenjen svim zainteresovanim nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, kao i budućim nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

 

Šta je ishod programa?
Polaznici ostvaruju ukupno 30 ESPB bodova, kao i dodatnih 6 bodova prakse u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, koji prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije predstavljaju uslov za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.

Pored Valjeva, postoji mogućnost organizovanja polaganja u Beogradu ili samoj instituciji u kojoj postoji veći broj zainteresovanih polaznika.

 

Koje predmete polažem i sprovodi program?
Programe sprovode sertifikovani stručni pedagozi, psiholozi i metodičari. Pregled predmeta koji se polažu:

Redni broj
Naziv predmeta
ESPB

1.

Pedagogija sa didaktikom

8

2.

Pedagoška psihologija

6

3.

Razvojna psihologija

7

4.

Metodika nastave

9

5.

Praksa u ustanovi

6

 

Kada mogu da se upišem?
Tekući ciklus obuke je počeo 19. septembra 2018. godine i trajaće do 28. novembra 2018., nakon čega će biti organizovan ispit.

Naredni ciklus obuke počinje 12. decembra, a prijave je potrebno poslati do 8. decembra 2018.

Za studente master studija Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija obuka je besplatna.

 

Šta kažu instruktori?

„Edukacija traje deset nedelja, nakon čega se organizuje polaganje ispita. Nastavu izvode profesori i saradnici našeg fakulteta, stručnjaci za određene oblasti. Obrada pojedinih predmeta se izvodi online putem platforme Moodle, a svu tehničku, organizacijsku i stručnu podršku polaznici mogu dobiti i direktno od profesora i putem mejla ili telefona“ – kaže koordinator ove obuke, profesorka nemačkog jezika Sonja Urošević, teacher trainer za metodiku stranog jezika. sonja-thumb

Kakva su iskustva polaznika?

„Oblici rada koji su primenjeni na online-platformi su za mene predstavljali novinu s obzirom na on-line i web komunikaciju. Veoma mi se dopada ovakav vid učenja jer omogućava veću slobodu u racionalnom korišćenju vremena i omogućava više samostalnog istraživačkog rada. Posebno mi se svidela Metodika nastave – pisanje priprema za čas sa jasno razjašnjenim elementima svake dobre pripreme, kao i pisanje Scenarija za čas.“ – Milorad Cvetković, nastavnik građevinske grupe predmeta, Srednja Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković“ Beograd.

„Pohađanje ovog programa pomoglo mi je da lakše obavljam posao i bolje se pripremim za čas. Celokupna organizacija kursa bila je odlično osmišljena i sprovedena, teme veoma dobro obrađene i pripremljene kroz PPT prezentacije. U okviru edukacije posebno mi se svideo rad na forumu.“ – Biljana Perić, nastavnik ekonomske grupe predmeta.

„Program mi je pomogao da unapredim svoju nastavu i uvedem nove metode i oblike rada. Kroz diskusiju na forumu imao sam priliku da vidim razmišljanja i iskustva iskusnijih kolega koja će mi biti od koristi.“ – Marko Pajić, Poljoprivredna škola „Valjevo“.

„Polaznici se ohrabruju da iznesu svoje mišljenje. Program mi je pomogao da bolje shvatim ponašanje učenika i da se profesionalno usavršim.“ – Suzana Balaban.

 

Ostavite nam Vaše osnovne podatke kako bismo Vam poslali Program obuke i cenu. Takođe ovde možete postaviti i sva pitanja na koja ćemo u najkraćem roku odgovoriti. Za sve informacije, možete nas direktno kontaktirati i na telefone Fakulteta 014/292-610, 292-611.

 

Ime i prezime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Vaše pitanje (opciono)

* Vaši podaci su zaštićeni i biće upotrebljeni samo u svrhu informisanja o ovoj Obuci.