Šta je PPM – Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina?
Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina se na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija organizuje od letnjeg semestra 2014/2015. školske godine. Program podrazumeva obuku iz navedenih oblasti za one predavače koji u toku studija nisu slušali i polagali te predmete, a žele da rade u prosveti. Kroz dosadašnje cikluse obuke do sada je prošlo više od 100 polaznika iz cele Srbije.

 

Kome je PPM namenjen?
Program je namenjen svim zainteresovanim nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, kao i budućim nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima.

 

Šta je ishod programa?
Polaznici ostvaruju ukupno 30 ESPB bodova, kao i dodatnih 6 bodova prakse u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, koji prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije predstavljaju uslov za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.

Pored Valjeva, postoji mogućnost organizovanja polaganja u Beogradu ili samoj instituciji u kojoj postoji veći broj zainteresovanih polaznika.

 

Koje predmete polažem i sprovodi program?
Programe sprovode sertifikovani stručni pedagozi, psiholozi i metodičari. Pregled predmeta koji se polažu:

Redni broj
Naziv predmeta
ESPB

1.

Pedagogija sa didaktikom

8

2.

Pedagoška psihologija

6

3.

Razvojna psihologija

7

4.

Metodika nastave

9

5.

Praksa u ustanovi

6

 

Kada mogu da se upišem?
Novi ciklus obuke počinje 23. maja 2018. godine. Obuka će trajati do početka jula, nakon čega se pristupa polaganju ispita.
Podnošenje prijava za predstojeći ciklus traje do 19. maja 2018. godine.
Za studente master studija Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija obuka je besplatna.

 

Šta kažu instruktori?

„Edukacija traje deset nedelja, nakon čega se organizuje polaganje ispita. Nastavu izvode profesori i saradnici našeg fakulteta, stručnjaci za određene oblasti. Obrada pojedinih predmeta se izvodi online putem platforme Moodle, a svu tehničku, organizacijsku i stručnu podršku polaznici mogu dobiti i direktno od profesora i putem mejla ili telefona“ – kaže koordinator ove obuke, profesorka nemačkog jezika Sonja Urošević, teacher trainer za metodiku stranog jezika. sonja-thumb

Kakva su iskustva polaznika?

„Oblici rada koji su primenjeni na online-platformi su za mene predstavljali novinu s obzirom na on-line i web komunikaciju. Veoma mi se dopada ovakav vid učenja jer omogućava veću slobodu u racionalnom korišćenju vremena i omogućava više samostalnog istraživačkog rada. Posebno mi se svidela Metodika nastave – pisanje priprema za čas sa jasno razjašnjenim elementima svake dobre pripreme, kao i pisanje Scenarija za čas.“ – Milorad Cvetković, nastavnik građevinske grupe predmeta, Srednja Geološka i hidrometeorološka škola „Milutin Milanković“ Beograd.

„Pohađanje ovog programa pomoglo mi je da lakše obavljam posao i bolje se pripremim za čas. Celokupna organizacija kursa bila je odlično osmišljena i sprovedena, teme veoma dobro obrađene i pripremljene kroz PPT prezentacije. U okviru edukacije posebno mi se svideo rad na forumu.“ – Biljana Perić, nastavnik ekonomske grupe predmeta.

„Program mi je pomogao da unapredim svoju nastavu i uvedem nove metode i oblike rada. Kroz diskusiju na forumu imao sam priliku da vidim razmišljanja i iskustva iskusnijih kolega koja će mi biti od koristi.“ – Marko Pajić, Poljoprivredna škola „Valjevo“.

„Polaznici se ohrabruju da iznesu svoje mišljenje. Program mi je pomogao da bolje shvatim ponašanje učenika i da se profesionalno usavršim.“ – Suzana Balaban.

 

Ostavite nam Vaše osnovne podatke kako bismo Vam poslali Program obuke i cenu. Takođe ovde možete postaviti i sva pitanja na koja ćemo u najkraćem roku odgovoriti. Za sve informacije, možete nas direktno kontaktirati i na telefone Fakulteta 014/292-610, 292-611.

 

Ime i prezime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Vaše pitanje (opciono)

* Vaši podaci su zaštićeni i biće upotrebljeni samo u svrhu informisanja o ovoj Obuci.