Popravni I kolokvijum iz predmeta Poresko pravo će se održati 20.05.2015. u 16,45 sati.