Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum realizuje sledeće studijske programe na master akademskim studijama:

 

 POSLOVNA EKONOMIJA

 

Modul: Finansije

Izborne opcije u okviru modula:

 1. Finansijsko upravljanje
 2. Računovodstvo i revizija

Modul: Turizam

Izborne opcije u okviru modula:

 1. Upravljanje u hotelijerstvu
 2. Održivi razvoj turizma

Modul: Menadžment i Marketing

Izborne opcije u okviru modula:

 1. Menadžment
 2. Marketing menadžment
 3. Upravljanje ljudskim resursima
 4. Marketing i psihologija

 

 POSLOVNA INFORMATIKA

Studijski program je multidisciplinarnog karaktera. Sastoji se iz predmeta društveno-humanističkog naučnog polja i predmeta tehničko-tehnološkog naučnog polja.

Detaljnije o ovom studijskom programu i predmetima.

 

 MENADŽMENT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NAPREDNE PRAKSE

Studijski program koji se realizuje u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Studije traju godinu dana (2 semestra), tokom kojih studenti mogu ostvariti 60 ESPB poena i zvanje Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite.

Detaljnije o ovom studijskom programu i predmetima.

Ovi programi su namenjeni studentima koji su diplomirali na fakultetima u četvorogodišnjem trajanju. Master studije se organizuju u jednogodišnjem trajanju – dva semestra i prema Bolonjskoj deklaraciji vrednuju se sa 60 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova).

 

 NOVINA: +PPM

Paralelno sa master studijama na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija, studenti mogu pohađati i Program obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina. Predmeti iz ove oblasti koje je student položio tokom studija se priznaju.

Za studente Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija obuka iz psihološko, pedagoško, metododičkih disciplina je besplatna. Nakon završetka iste, student u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova stiče ukupno 30 bodova, kao i dodatnih 6 bodova prakse, koji prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije predstavljaju uslov za obavljanje obrazovno-vaspitnog rada.
Potrebna dokumenta za upis na master studije:

 1. Overena kopija univerzitetske ili fakultetske diplome
 2. Izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci
 3. Tri slike (dve slike dimenzija 3,5 x 4,5)
 4. CV – obrazac
 STUDIJE PRILAGOĐENE ZAPOSLENIMA

Master studije su značajan korak u razvoju karijere zaposlenih koji žele da unaprede predhodno stečena znanja na osnovnim studijama, u konkretnim oblastima. Savremeno poslovno okruženje i proces otvaranja naše ekonomije i društva u celini prema Evropskoj uniji i postepeno prihvatanje sistema vrednosti koje taj proces nosi, podrazumeva razvijeni sistem vrednovanja kvalifikacija prilikom zapošljavanja ali i napredovanja u karijeri, kako to danas funkcioniše u zemljama Evropske unije.

Studije su prilagođene zahtevima i potrebama savremenih kompanija i finansijskih institucija. Svaki pojedinačni master program je usklađen sa poslovnom praksom i fokusiran na konkretne teme.

Prednost koncepta akreditovanih master studija na Univerzitetu Singidunum je u značajnoj prilagođenosti poslovnim obavezama zaposlenih studenata, uz fleksibilne termine konsultacija sa predmetnim profesorima, koji master studentima pružaju svu neophodnu pomoć u radu.

Najznačajnija prednost ovakvog koncepta ogleda se u mogućnosti da tema master rada i istraživanja na kome se bazira, može biti iz oblasti u kojoj zaposleni student radi, što omogućuje studentu ne samo formalno sticanje zvanja master (VII stepen), već i direktan doprinos razvoju karijere, specijalizaciju u željenoj, konkretnoj oblasti, ali i značajnu prednost za poslodavce, jer zaposleni unapređuje svoje znanje i poslovne veštine na poslovima na kojima je trenutno angažovan, ili na kojima želi da bude angažovan.

Mentori studenata su profesori koji imaju relevantna iskustva u poslovnoj praksi iz oblasti za koje su nadležni, i studentima pružaju maksimalnu podršku tokom studija, u ispunjavanju svih obaveza studijskog programa i izradi master rada prema utvrđenoj metodologiji i dinamici.