blog_social_media_psychology_2060_1212_60_s

Modul Marketing i psihologija

Marketing danas čini nezaobilazni deo svake kompanije, te izučavanje ove oblasti može da otvori mnoga vrata tokom razvoja Vaše karijere – svakom preduzeću ili brendu potreban je marketinški tim.

Marketing i psihologija su u direktnoj vezi, naročito ako pogledamo koliki uticaj marketinške kampanje danas imaju na potrošačke trendove. Ukoliko poznajete faktore koji igraju ulogu u donošenju odluke o kupovini, kao što su npr. pakovanje, boje, cene, vizuelni identitet itd., uz primenu ključnih savremenih informacionih tehnologija u ovim oblastima, možete mnogo lakše plasirati proizvode i targetirati svoju ciljnu publiku.

Bilo da želite da se bavite primenjenom marketing psihologijom kao oglašivači i marketari koji se fokusiraju na prodaju ili želite da se bavite istraživanjima i obukama, karijeru u marketingu moguće je ostvariti na različitim nivoima – od početnog, prodajnog nivoa, do najviših nivoa poput direktora marketinga u marketinškim agencijama i drugim kompanijama.

Veštine i znanja koja se stiču ovim programom, takođe, mogu pomoći i u ostalim poslovnim granama jer ćete shvatiti značaj donošenja odluka, odnosa sa potroščima, komunikacije, savremenih IT alata, oglašavanja  itd.

Studenti koji završe ovaj studijski program stiču zvanje diplomirani ekonomista.

Spisak predmeta na modulu Marketing i psihologija

Naziv predmeta ESPB
1 Psihologija 6
2 Ekonomija 8
3 Kvantiativne metode 8
4 Poslovna informatika 8
5 Metodologija psiholoških istraživanja 8
6 Osnove finansija 8
7 Poslovna komunikacija 8
8 Engleski jezik 1 6
Naziv predmeta ESPB
1 Marketing 8
2 Menadžment 8
3 Grupna fenomenologija 8
4 Engleski jezik 2 6
5 Organizaciona dinamika 8
6 I1 Izborni predmet 6
7 I2 Izborni predmet 8
8 I3 Izborni predmet 8

 

I1 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 1 6
2 Španski jezik 1 6

 

I2 Izborni predmet ESPB
1 Marketing usluga 8

 

I3 Izborni predmet ESPB
1 Primenjeni informacioni sistemi – proizvodni sektor 8
2 Primenjeni informacioni sistemi – uslužni sektor 8
Naziv predmeta ESPB
1 Internet marketing 8
2 Poslovno pravo 8
3 Korporativne finansije 8
4 Engleski jezik 3 6
5 Primenjena psihologija potrošača 8
6 Projektno planiranje 8
7 I4 Izborni predmet 6
8 I5 Izborni predmet 8

 

I4 Izborni predmet ESPB
1 Nemački jezik 1 6
2 Španski jezik 1 6
3 Kultura i globalizacija 6

 

I5 Izborni predmet ESPB
1 Medicinska i razvojna psihologija 8
2 Digitalni turizam 8
Naziv predmeta ESPB
1 Metrike marketinga 8
2 Preduzetništvo 8
3 I6 Izborni predmet 6
4 Studijska praksa 6
5 Investiranje 8
6 Intelektualni kapital i performanse preduzeća 8
7 I7 Izborni predmet 6
8 I8 Izborni predmet 8

 

I6 Izborni predmet ESPB
1 Umetnost kreativnosti 8
1 Motivacija i emocije 8

 

I7 Izborni predmet ESPB
1 Digitalna marketing inteligencija 6
2 Nemački jezik poslovni 6
3  Španski jezik poslovni 6

 

I8 Izborni predmet ESPB
1 Poslovne simulacije – Marketing i menadžment 6
2 Poslovne simulacije – Finansije 6