Misija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija

Misija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija je obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti finansija i bankarstva, računovodstva, informacionih tehnologija, turizma i hotelijerstva, marketinga i psihologije, poslovnog prava,  sestrinstva i fizioterapije u skladu sa savremenim evropskim i svetskim obrazovnim i naučnim dostignućima i njihovom primenom u praksi.

 

Vizija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija

Vizija Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija je ekonomski, društveni i kulturni doprinos gradu, regionu i državi, kroz unapređenje znanja i razvijanje stvaralaštva i kreativnosti kod studenata.

 

Ciljevi Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija

Osnovni ciljevi Fakulteta su usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018- dr. zakon i 73/2018) i utvrđenom misijom i vizijom Fakulteta. Ciljeve je utvrdio Savet Fakulteta na predlog Nastavno-naučnog Veća. Ciljevi Fakulteta za koje postoje razvijeni načini praćenja i merenja su:

  1. Prenošenje naučnih i stručnih znanja;
  2. Razvijanje i unapređenje nauke;
  3. Formiranje naučnog i stručnog podmlatka;
  4. Obezbeđivanje savremenih i kvalitetnih uslova za sticanje visokog obrazovanja;
  5. Saradnja sa predstavnicima privrede i transfer znanja;
  6. Podsticanje preduzetničkog duha i podrška pokretanju biznisa;
  7. Internacionalizacija obrazovnog iskustva;
  8. Podsticanje posvećenosti celoživotnom usavršavanju;
  9. Povećanje kvaliteta kulturnog i društvenog života lokalne zajednice;
  10. Poštovanje akademskih sloboda.