Menadžment zdravstvene zaštite i napredne prakse je novi studijski program master akademskih studija na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum, čija je akreditacija u toku. 

Menadžment zdravstvene zaštite i napredne prakse realizovaće se u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Studije će trajati godinu dana (2 semestra), tokom kojih studenti mogu ostvariti 60 ESPB poena i zvanje Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite.

Studijski program osposobljava studente za ključne poslove koji su efikasna primena znanja ne samo u sistemima zdravstvene zaštite i naprednih kliničkih praksi, već i na planu upravljanja i unapređenja zdravstva uopšte. Specijalistima su sve više potrebna šira znanja o zdravstvenoj zaštiti. Generalno, neophodna je nova metodologija unutar sistema zdravstvene zaštite, kao i uveđenje koncepta naprednih kliničkih praksi.

Nastavni plan i program obuhvata sve najnovije saznajne discipline koje su se pojavile i unapređuju rad u oblasti zdravstvene zaštite. Ovako koncipiran studijski programo bezbeđuje sticanje kompetencija koje su višestruko društveno opravdane za obezbeđivanje što višeg nivoa održivosti i uspešnosti zdravstvenog sistema, kroz primenu razvojnih strategija i akcionih planova modelovanja i praktičnog delovanja. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u institucijama angažovanim na uspostavljanju i unapređenju sistema zdravstvene zaštite, zdravstvenim ustanovama i ustanovama iz oblasti obrazovanja u zdravstvu. U tom smislu ove studije su prema izboru oblasti i tema iz okvira zdravstvene zaštite (uz ukrštanje predmeta iz medicinskih i društvenih nauka) značajna osnova za nastavak i uspešno ovladavanje znanjima i sposobnostima, prvenstveno na planu efikasnog unapređenja ključnih aspekata zdravstvene zaštite.

Osnovni cilj master akademskih studija jeste obrazovanje menadžera, koji će moći da planiraju, organizuju, rukovode i upravljaju promenama i reorganizacijom kompleksnog sistema zdravstvene zaštite, da razmišljaju strateški, rade efikasno, maksimalno iskoriste postojeće resurse i na taj način doprinesu poboljšanju zdravstvenih usluga i unapređenju celog sistema zdravstvene zaštite.

Studijski program poštuje i inkorporira elemente četiri osnovna postulata uspešnog funkcionisanja zdravstvenih sistema i obrazovanja konkurentnog i kompetentnog kadra (klinička praksa, liderstvo i menadžment, obrazovanje i istraživanje).