Departman za međunarodnu saradnju Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta Singidunum daje doprinos naporima fakulteta da svojim studentima obezbedi sticanje iskustva i prilika da obogate ne samo svoj studentski život, već i izglede za zaposlenje nakon studija, pa čak i tokom njih, i to kroz mogućnosti akademske mobilnosti. Akademska mobilnost predstavlja jednu komponentu u razvoju preduzetničkog duha studenata i akademske zajednice koji neguje Poslovni fakultet.

Sticanje iskustva, razmena znanja i dobre prakse, saradnja i zajednički rad, umrežavanje, sticanje uvida u različite kulture i tradicije, ali i međunarodnih/evropskih sertifikata i predviđenih aspekata diplome, povećanje zapošljivosti i konkurentnost pri nalaženju posla predstavljaju samo neke mogućnosti koje akademska mobilnost pruža.

U te svrhe je organizovana sekcija sajta fakulteta koja je posvećena brojnim aspektima saradnje. S obzirom na to da je za takav vid saradnje nephodna upotreba engleskog jezika, cela sekcija sajta je upravo na engleskom jeziku.

Ukoliko ste student koji je zainteresovan za učešće u međunarodnim projektima, mobilnosti ili kao student-domaćin za inostrane studete na našem fakultetu, polazna tačka za sve informacije je na sledećem linku ka podsekciji sajta International office.

Ukoliko ste zainteresovani za aktivnosti i događaje iz oblasti međunarodne saradnje o našem fakultetu, osnovne informacije i fotografije se nalaze na ovom linku ka podsekciji sajta Activities and events.

Fakultet ima potpisane ugovore o saradnji sa raznim visokoobrazovnim partnerskim institucijama, čemu je posvećena i sledeća strana našeg sajta, dostupna preko ovog linka ka podsekciji sajta Agreements of cooperation. Na njoj se može saznati o kojem tipu ugovora se radi, koja vrsta mobilnosti je moguća, kao i jednostavnim klikom na ime bilo kojeg univerziteta otići na njegov sajt i istražiti više.

Najveća sekcija sajta je posvećena studentima koji se opredeljuju da provedu semestar ili cele svoje studije na Poslovnom fakultetu Valjevo. Ukoliko želite da se upoznate sa brojnim aspektima mobilnosti u Valjevu ili da prosledite informacije potencijalnim inostranim studentima, upućujemo Vas na sledeći link ka podsekciji sajta Mobility, kao i na sve ostale odgovarajuće podsekcije.

Poslovni fakultet Valjevo svoju međunarodnu saradnju ostvaruje i kroz učešće na međunarodnim projektima. Ukoliko Vas interesuju detalji u vezi sa mogućnostima uključivanja u takve projekte, bilo po pitanju predloga projekata, partnerstva ili mobilnosti, pogledajte sekciju sajta Projects and programmes.

Za sve dodatne informacije i predloge saradnje na raspolaganju Vam stoji Departman za međunarodnu saradnju Poslovnog fakulteta Valjevo.

Dr Ivana Damnjanović – Rukovodilac Departmana za međunarodnu saradnju

e-mail: idamnjanovic@singidunum.ac.rs

phone: +381 14 292 610