Svaki studijski program na svakoj godini studija ima podrazumevanog mentora koji je zadužen za tu grupu studenata.

Poslovna informatika
Školska godina Mentor
I Jelena Kaljević
II Ivan Pantelić
III dr BIljana Tešić
IV dr Marko Marković

 

Turizam i hotelijerstvo
Školska godina Mentor
I dr Filip Đoković
II Ivana Damnjanović
III Katarina Plećić
IV dr Filip Đoković

 

Ekonomija
Školska godina Mentor
I Sanja Lukić
II Kosana Vićentijević
III Zoran Jović
IV Zoran Petrović

 

Poslovno pravo
Školska godina Mentor
I dr Velisav Marković
II Lora Petronić-Petrović