O konferenciji

Konferencija MREŽA na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija održava se već 7 godina sa ciljem da okupi eksperte, naučnike, privrednike, istraživače i studente koji se bave informacionim tehnologijama i njihovom primenom u svim oblastima koje su od interesa za brži i uspešniji razvoj sredine u kojoj živimo.

Program konferencije realizuje se kroz plenarna predavanja i u okviru tematskih sekcija koje obezbeđuju razmenu ideja i razmatranje relevantnih pitanja kroz dragocene susrete istraživača iz akademske zajednice i prakse, iz zemlje i inostranstva. Posebna pažnja posvećuje se mladim istraživačima i studentima organizovanjem posebne studentske sesije.

Prilikom definisanja tema, vodi se računa o usklađenosti sa utvrđenim prioritetima Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koja se u osnovi bazira na brzom i jakom opredeljenju za ekonomiju znanja i razvoj tehnološkog i naučnog kapaciteta zemlje. Obzirom na interdisciplinarni karakter, koji podrazumeva ključne oblasti našeg društva sa posebnim akcentom na informacione i Internet tehnologije i njihovu primenu. Pa prema tome, tematske oblasti konferencije su:

 • Informacione tehnologije;
 • Ekonomija;
 • Menadžment;
 • Elektronsko poslovanje;
 • Preduzetništvo;
 • Inteligentni sistemi i poslovno odlučivanje;
 • Internet marketing;
 • Pravo;
 • Psihologija;
 • Softverski inženjering;
 • Komunikacioni sistemi ;

Doprinos i korisnost naučnog skupa Mreža za sve učesnike ogleda se u:

 • upoznavanju sa novinama u oblasti informacionih tehnologija i njihovih primena u drugim oblastima rada i svakodnevnog života,
 • praktičnom povezivanju nauke i primenama nauke u raznim oblastima,
 • pomoći malim firmama kroz prezentaciju novih rešenja, kao i kroz umrežavanje i
 • podsticanju društvene odgovornosti.

 

O Mreži 2017

 

Zbornici radova sa prethodnih konferencija:

 

PDFZbornik radova sa Konferencije Mreža 2013

 

 

PDFZbornik radova sa Konferencije Mreža 2014

 

 

PDFZbornik radova sa Konferencije Mreža 2015