Septembarski i oktobarski ispitni rok


Prijava ispita
za septembarski ispitni rok trajaće od 22-26. avgusta 2016. godine.
Septembarski ispitni rok traje od 29.avgusta – 9.septembra 2016. godine.


Prijava ispita
za oktobarski ispitni rok trajaće od 9-13.septembra 2016. godine.
Oktobarski ispitni rok traje od 14-23.septembra 2016. godine.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu.

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf