Septembarski ispitni rok

Prijava ispita za septembarski rok traje od 21-25.08.2017. godine.

Septembarski ispitni rok traje od 28.08. – 8.09.2017. godine.

 

Oktobarski ispitni rok

Prijava ispita za oktobarski rok traje od 08-12.09.2017. godine.

Oktobarski ispitni rok traje od 13.09. – 27.09.2017. godine.

 

Oktobarski II ispitni rok 

Za ovaj ispitni rok se neće objavljivati raspored, već je potrebno obratiti se predmetnim profesorima.

Prijava ispita za oktobarski II rok traje od 27-29.09.2017. godine.

Oktobarski II ispitni rok traje od 2-10.10.2017. godine.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu.

pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf