Od školske 2014/2015. godine Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija akreditovao je i Visokoškolsku jedinicu u Šapcu. Ova visokoškolska jedinica do 2017. godine poslovala je u okviru Centra za stručno usavršavanje, a od školske 2017/2018. godiine, nastava – predavanja i vežbe, kao i polaganja kolokvijuma i ispita izvode se u Srednjoj ekonomsko trgovinskoj školi u Šapcu – Masarikova 29.

Akreditacija osnovnih studija

2

3

6

DSC_0729

DSC_4605