Od školske 2014/2015. godine Poslovni fakultet akreditovao je i Visokoškolsku jedinicu u Šapcu, koja posluje u okviru Centra za stručna usavršavanja (Park nauke) u Šapcu, Nikole Tesle br.1.
U Centru se izvodi nastava – predavanja, vežbe, kao i polaganja kolokvijuma i ispita.

Centar za stručna usavršavanja

Akreditacija master studija

1

2

3

6

DSC_0729

DSC_4605