Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B iz Beograda u saradnji  sa Gradom Valjevom, Odborom za ljudska prava Valjevo i visokoobrazovnim institucijama, među kojima je i Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu, organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju na temu: DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ I BEZBEDNOST ZAJEDNICE SA AKCENTOM NA GRAD VALJEVO I KOLUBARSKI OKRUG koja će se održati od 18 – 20. aprila 2019. god.

U petak, 19. aprila program konferencije realizovaće se na našem Fakultetu, sa početkom u 10 časova.

konferencija

Cilj Konferencije je naučno sagledavanje najznačajnijih postulata društveno-ekonomskog razvoja i bezbednosti lokalne zajednice, sa akcentom na Grad Valјevo, sa društvenog, bezbednosnog, tehničkog, ekološkog, organizacionog, etičkog, obrazovnog, medijskog i drugih aspekata. Konferencija će okupiti predstavnike akademske zajednice, državnih institucija i privrednih subjekata.

  Program Konferencije