Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu, Univerziteta Singidunum (stari naziv Poslovni fakultet Valjevo), shodno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku o standardima i postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa prošao je treći krug akreditacije i 2020. godine je ponovo akreditovana Ustanova i studijski programi osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem trajanju:

  • Poslovna ekonomija sa dva modula: Finansije i računovodstvo i Marketing menadžment i psihologija (ponovo akreditovan 2018. godine)
  • Poslovni softverski sistemi
  • Menadžment zdravstvenog i velnes turizma (studijski program akreditovan 2021. godine)
  • Sestrinstvo (studijski program akreditovan 2016. godine)
  • Fizioterapija (studijski program akreditovan 2019. godine)

Pored osnovnih akademskih studija Fakultet ima akreditovane i studijske programe master akademskih studija:

  • Poslovna ekonomija sa modulima Finansije, Turizam i Marketing i menadžment (studijski program akreditovan 2022.) i
  • Poslovna informatika (studijski program akreditovan 2022),
  • Menadžment zdravstvene zaštite i napredne prakse (studijski program akreditovan 2019. godine)

 

akreditacije   VISOKOŠKOLSKA USTANOVA – Uverenje o akreditaciji – 2020
akreditacije   VISOKOŠKOLSKA USTANOVA – Uverenje o akreditaciji – 2013
akreditacije   SAMOEVALUACIJA – Izveštaj o samovrednovanju 2013-2016
akreditacije   MENADŽMENT ZDRAVSTVENOG I VELNES TURIZMA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa OAS – 2021
akreditacije   MENADŽMENT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NAPREDNE PRAKSE – Uverenje o akreditaciji master studijskog programa akademskih studija – 2019
akreditacije   FIZIOTERAPIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa strukovnih studija – 2019
akreditacije   POSLOVNA EKONOMIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2018
akreditacije   POSLOVNI SOFTVERSKI SISTEMI – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2017
akreditacije   SESTRINSTVO – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2016
akreditacije   EKONOMIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2013
akreditacije   TURIZAM I HOTELIJERSTVO – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2013
akreditacije   POSLOVNA INFORMATIKA  – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2013
akreditacije   POSLOVNO PRAVO – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2013
akreditacije   POSLOVNA EKONOMIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – 2015
akreditacije   INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – 2015
akreditacije   POSLOVNA EKONOMIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – 2010
akreditacije   POSLOVNA INFORMATIKA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – 2010
akreditacije   VISOKOŠKOLSKA JEDNICA ŠABAC – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija
akreditacije   VISOKOŠKOLSKA JEDNICA ŠABAC – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija
akreditacije NAUKA 2018 – Uverenje o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti
akreditacije NAUKA 2014 – Uverenje o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti
akreditacije  Dopuna Dozvole za rad Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija – 2021
akreditacije  Dopuna i izmena Dozvole za rad Fakulteta zdravstvenih i poslovnih studija – 2020
akreditacije  Dopuna Dozvole za rad Fakulteta zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija – 2018
akreditacije  Dozvola za rad Poslovnog fakulteta Valjevo – 2015
akreditacije
akreditacije  Dozvola za rad Poslovnog fakulteta Valjevo – 2007