Fakultet zdravstvenih, pravih i poslovnih studija u Valjevu, Univerziteta Singidunum (stari naziv Poslovni fakultet Valjevo), shodno Zakonu o visokom obrazovanju i Pravilniku o standardima i postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa prošao je drugi krug akreditacije i 2013. godine je ponovo akreditovana Ustanova i studijski programi osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem trajanju:

  • Poslovna ekonomija sa dva modula: Finansije i računovodstvo i Marketing menadžment  psihologija (ponovo akreditovan 2018. godine)
  • Poslovni softverski sistemi
  • Turizam i hotelijerstvo
  • Poslovno pravo
  • Sestrinstvo (studijski program akreditovan 2016. godine)

Pored osnovnih akademskih studija Fakultet ima akreditovane i studijske programe master akademskih studija:

  • Poslovna ekonomija (sa modulima Finansije, Turizam i Marketing i menadžment) i
  • Informacioni sistemi i tehnologije. 

 

akreditacije   VISOKOŠKOLSKA USTANOVA – Uverenje o akreditaciji – 2013
akreditacije   SAMOEVALUACIJA – Izveštaj o samovrednovanju 2013-2016
akreditacije   POSLOVNA EKONOMIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2018
akreditacije   POSLOVNI SOFTVERSKI SISTEMI – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2017
akreditacije   SESTRINSTVO – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2016
akreditacije   EKONOMIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2013
akreditacije   TURIZAM I HOTELIJERSTVO – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2013
akreditacije   POSLOVNA INFORMATIKA  – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2013
akreditacije   POSLOVNO PRAVO – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija – 2013
akreditacije   POSLOVNA EKONOMIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – 2015
akreditacije   INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – 2015
akreditacije   POSLOVNA EKONOMIJA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – 2010
akreditacije   POSLOVNA INFORMATIKA – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija – 2010
akreditacije   VISOKOŠKOLSKA JEDNICA ŠABAC – Uverenje o akreditaciji studijskog programa osnovnih akademskih studija
akreditacije   VISOKOŠKOLSKA JEDNICA ŠABAC – Uverenje o akreditaciji studijskog programa master akademskih studija
akreditacije NAUKA 2018 – Uverenje o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti
akreditacije NAUKA 2014 – Uverenje o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti
akreditacije Dozvola za rad Poslovnog fakulteta Valjevo – 2007
akreditacije Dozvola za rad Poslovnog fakulteta Valjevo – 2015
akreditacije   Dopuna dozvole za rad Poslovnog fakulteta Valjevo – 2010
akreditacije